Klassen

Klasse 1a mit Frau Sgorsaly

Klasse 1b mit Frau Schlegel-Etzold

Klasse 2a mit Frau Fortin (Foto Roman Brodel)

Klasse 2b mit Frau von Daacke

Klasse 3a mit Frau von Brocke (Foto Roman Brodel)

Klasse 3b mit Frau Weidlich

Klasse 4a mit Herrn Schäfer