Klassen

Klasse 1 – Herr Quednau

Klasse 2a – Frau Oude Lansink

Klasse 2b – Frau Zweers

Klasse 3 – Frau Hongseng

Klasse 4a – Frau Ickerott

Klasse 4b – Frau Keller