Home » Schulleben » Herkunftsprachlicher Unterricht – Türkisch

Herkunftsprachlicher Unterricht – Türkisch

Warum herkunftssprachlicher Unterricht?

  • Mehrsprachigkeit: Heutzutage wachsen viele Kinder in Deutschland mit zwei oder mehreren Sprachen auf. Mehrsprachigkeit ist sehr wichtig für die persönliche Entwicklung, den schulischen Erfolg, die zukünftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die interkultureller Kommunikation und Handlungsfähigkeit.  Der herkunftssprachliche Unterricht fördert Mehrsprachigkeit.
  • Sprachbewusstheit: Der herkunftssprachliche Unterricht trägt dazu bei, die allgemeine Sensibilität und Bewusstheit für Sprachen weiter auszubauen und Kompetenzen sowie Methoden zu vermitteln.  Der Unterricht entwickelt die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Sprachreflexion und fördert damit ihr Sprachbewusstsein.
  • Es gibt eine berühmte Regel beim Sprachen lernen:  Je besser man die eigene Muttersprache beherrscht, desto besser kann man andere Sprachen lernen. Deswegen kann der herkunftssprachliche Unterricht zur Weiterentwicklung der Deutschkenntnisse beitragen.
  • Interkulturelle Bildung: Der Unterricht kann einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen Bildung leisten. Der Unterricht fördert, die Schülerinnen und Schüler gemeinsame und unterschiedliche Werte, Normen und Lebensperspektiven wahrnehmen, lernen, verstehen und respektieren zu können.
  • Kultur: Die SuS können beim Herkunftsspracheunterricht die kulturellen Aspekte des Herkunftslands (z.B. Literatur, Geschichte, Geographie, usw.) besser kennenlernen.

Aus diesen Gründen bietet das Land Niedersachsen in den Schulen als freiwilliges Angebot den herkunftssprachlichen Unterricht. Der Unterricht findet meistens Nachmittags statt und wird von der Lehrkraft, die von der Landesschulbehörde beauftragt wurde, nach einem Kerncurriculum unterrichtet.

Die Kinder der 1. und 2. Klassen bekommen eine Bescheinigung. In der 3. und 4. Klasse wird der HU Unterricht benotet. Am Ende der 4. Klasse bekommen die Kinder einen Nachweis über die Leistungen in der Herkunftssprache.

Falls Sie Ihr Kind zum Türkischunterricht anmelden möchten, können Sie das Anmeldeformular ausfüllen und dem Schulsekretariat abgeben.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr.

Y. Ilkaz

Türkischlehrer

 

Neden “Köken Dili“ Eğitimi

  • Çok Dillilik: Günümüzde pek çok çocuk Almanya`da iki veya daha çok dille büyüyor. Çok dillilik onların kişisel gelişimi, okul başarısı, gelecekteki iş hayatındaki şansları ve kültürlerarası iletişim için çok önemli. „Köken Dili Eğitimi“ bu açıdan çok dilliliği desteklemektedir.
  • Dil Bilinci: Anadil dersleri, dillerin genel duyarlılığını ve farkındalığını daha da artırmaya, beceri ve yöntemler kazandırmaya yardımcı olur. Anadil öğretimi öğrencilerin dili kullanma  yeteneğini ve dil bilincini geliştirir.
  • Dil eğitiminde meşhur bir kural vardır. Bir kişi anadilini ne kadar iyi bilirse başka bir dili o kadar iyi öğrenebilr. Bundan dolayı  „Köken Dili Eğitimi“ öğrencilerin Almanca seviyelerini geliştirmelerine de katkı sağlar.
  • Kültürlerarası Eğitim: Ayrıca bu ders öğrencilerin, toplumdaki ortak ve farklı değerleri, yaşam perspektiflerini algılamalarına ve onlara saygı duymalarına önemli bir katkı sunabilir.
  • Kültür: Öğrenciler bu derste geldikleri ülkeyi, onun kültürel değerlerini (tarih, coğrafya, edebiyat vb.) daha iyi tanırlar.

İşte bundan dolayı Niedersachsen eyaleti okullarda öğrencilere seçmeli olarak ‘Köken Dili Dersi’ imkanı  sunuyor. Dersler eyalet eğitim bakalığı tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından bir programa göre verilmektedir.

Derse katılan 1 ve 2. Sınıf öğrencilere Katılım sertifikası,  3. ve 4. sınıf öğrencilerine ise not verilir. 4. Sınıfın sonunda ise bir sertifika alırlar.

Siz de çocuğunuzun bu derse katılmasını istiyorsanız katılım formunu doldurup okul sekreterliğine teslim etmeniz yeterli.

Tüm öğrencilerimize bol başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum.

Y. İlkaz

Türkçe öğretmeni