De Plattdüütsk-Sied

Hier finnen ji van nu of an all dat, wat bi uns an de School mit Plattdüütsk un mit Ostfreesland to doon hett.

Unner de Punkt ABC finnen ji uns ABCDarium. Een ABCDarium is een Sammlung to een Thema. De Bookstaven van dat ABC sallen, as dat eets geiht, all brukt worden.

Up de Sied “Fredag is Plattdag” gifft dat immer een nejen Utdrück of een Proot – natürelk up Fredag.

Hebben ji Ideen, wat hier noch henhören deit? Denn seggt dat gau jo Mesters!